freetekno

texts-linx-reportz »

Soud: O CzechTeku ČT neinformovala objektivně »

16-01-2008 ::: Brno - Česká televize nebyla objektivní, když informovala o zprávě veřejného ochránce práv Otakara Motejla týkající se zákroku policie při CzechTeku v roce 2005. Ve svém zpravodajství zvýhodnila technaře.

Nejvyšší správní soud tak s definitivní platností potvrdil pokutu ve výši 100 tisíc korun, kterou televize za nedodržení zásad objektivity a vyváženosti dostala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.


aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo...

Bitva na polích u Mlýnce

Akce CzechTek se v roce 2005 konala na loukách u Mlýnce na Tachovsku. Při bitkách byly zraněny desítky technařů a také policisté. Jednotky policie byly speciálně vyzbrojeny, proti tanečníkům použily kromě pendreků a ochranných štítů i vodní dělo a slzný plyn.

Nejvyšší správní soud rozhodl, že televizní rada správně posoudila, že ČT z Motejlovy zprávy citované v pořadu Události komentáře zamlčela nejdůležitější sdělení - to, že byl zákrok policistů oprávněný a že zásadních chyb se ve svém počínání dopustili i technaři.

Televize neuspěla s obranou, že z celospolečenského zájmu je důležitější informovat o chybách v jednání policie než popisovat provinění technařů.
Nezvýhodňujete, není to podstatné

To však soud neuznal, názor televize označil za bezpředmětný. Podle senátu Nejvyššího správního soudu pod vedením soudce Radana Malíka je míra provinění u jednotlivých skupin konfliktu pro posouzení provinění České televize zcela bez významu.

"Rozhodující je v tomto směru toliko to, zda nebyly porušeny povinnosti provozovatele vysílání," rozhodl soud.

Ve zprávě Otakar Motejl konstatoval pochybení na obou stranách jak u policie, tak i u účastníků akce na Tachovsku.

"Nebyla to černobílá situace, jak ji protichůdně popisují obě strany," uvedl Motejl.

Do kanceláře veřejného ochránce práv přišlo na čtyři tisíce mailů, které na situaci okolo CzechTeku upozorňovaly.
Inspekce ministra vnitra dostala 128 trestních oznámení.

Až na dva případy ale všechny podněty odložila. Z těchto dvou byl potrestán jediný policista - snížením platu, druhý případ byl odložen.


zdroj: http://aktualne.centrum.cz/