freetekno

texts-linx-reportz »

Lež na titulní straně Práva »

22-09-2004 :::

Po přečtení článku „Náhradu škody za Czech Tek chtějí i Italové“ z pera redaktora Jaroslava Veselého otištěného 22. 9. na titulní straně deníku Právo, kde pan Veselý tvrdí, že jednatel firmy Agro Kraun pan Konstantin Plesky bude na případných policií dopadených organizátorech Czechteku žádat náhradu škody, jsme panu Pleskymu zatelefonovali. Udělali jsem to z toho důvodu, že jsme byli velice překvapeni, protože pan Plesky dříve tvrdil, že nic takového požadovat nebude – zajímalo nás, co ho přimělo k takto radikálnímu obratu. Pan Plesky nám řekl, že s redaktorem Veselým telefonicky mluvil v poledne 21. 9. ale ani v nejmenším se nevyjádřil ve smyslu, že požaduje nebo bude požadovat jakoukoli náhradu, že jediné co chce je, aby mu byl vrácen majetek, na kterém by mohl podnikat a dále se vyjádřil v tom smyslu, že škodu stanovenou znalcem Ing. Valtrem zjednaným správcem konkurzní podstaty panem Nechutným považuje za silně nadsazenou.

Nabízí se otázka, zda se ze strany redaktora Veselého jedná „pouze“ o naprostou neschopnost nebo zda jsou jeho kroky motivovány něčím co bychom se nebáli nazvat zlým úmyslem.