freetekno

texts-linx-reportz »

Vyjádření k odhadu škody způsobené účastníky Czechteku »

20-09-2004 :::

20.9. oznámil správce konkurzní podstaty úpadce Tomáše Kotlaříka Ing. Vladimír Nechutný, že jím najatý soudní znalec Ing. Pavel Valtr odhaduje škodu způsobenou učastníky Czechteku 2004 na loukách u obce Boněnov na 1.4 milionu korun.

Znalecký posudek dosud není veřejnosti k dispozici, přesto si dovolujeme vznést následující pochybnosti:

1) Pozemek na kterém se Czechtek konal má výměru 36 hektarů. I když k nim přičteme i několik málo hektarů v okolí, kde návštěvníci pouze stanovali a na kterých se žádná produkce nekonala, stěží se dostaneme k číslu 100 hektarů, o kterých znalec Valter mluví v souvislosti s "rozsáhlou devastaci přírodního a životního prostředí".

2) Z vyjádření znalce Valtra není jasné, zda se jedna o škodu způsobenou na životním prostředím například zničením chráněných druhů rostlin a živočichů nebo o škodu, která měla být způsobena na majetku osob, na kterém se Czechtek 2004 uskutečnil.

3) Domníváme se, že správce konkurzní podstaty Vladimír Nechutný nemá na určení výše způsobené škody a na jejím vymáhání nutný právní zájem, neboť 36ti hektarový pozemek (číslo 59/1, katastrální území Domaslavičky) na kterém se Czechtek 2004 konal nikdy nebyl v souladu se zákonem o konkurzu a vyrovnání zapsán do konkurzni podstaty úpadce Tomáše Kolaříka, tudíž pan Nechutný nemá z titulu správce konkurzní podstaty tohoto úpadce k pozemku na kterém se Czechtek 2004 konal žádný právní vztah.

Organizatoři úklidu po Czechteku 2004

Článek na www.ceskenoviny.cz
Článek na www.ihned.cz