freetekno

texts-linx-reportz »

Police intervention at CT04 / Zákrok Policie ČR na ČT04 »

10-09-2004 :::
EN: Do you feel your rights were violated by the Czech Police Intervention which took place at Cek-Tek this summer?

CZ: Cítíte se poškozeni zákrokem Policie ČR, který proběhl na Czek-Teku letos v létě?

ENGLISH:
Do you feel your rights were violated by the Czech Police Intervention which took place at Cek-Tek this summer?

The Civic Legal Observers program (OPH) of the League of Human Rights (www.llp.cz) provides mutifaceted legal and psychological counselling to victims of discrimination, physical or psychological violence committed either by the police or by private individuals.

In order to file a successful complaint against the Czech Police you must be able to describe what happened in detail, to provide a monetary estimate of the damages suffered, and to provide evidence (e.g., a medical report and testimonies from one or more witnesses) confirming your claims. Please be aware that in most cases it takes several years to pursue a complaint to a satisfactory conclusion at an objective venue such as the European Court for Human Rights in Strasbourg.

For more information please contact our office Brno, Czech Republic - brno@llp.cz

CZ:
Cítíte se poškozeni zákrokem Policie ČR, který proběhl na Czek-Teku letos v létě?

Liga lidských práv (www.llp.cz) v rámci programu Občanské právní hlídky poskytuje komplexní právní a psychologické poradenství obětem diskriminace, fyzického i psychického násilí ze strany policie, event. soukromých subjektů.

Pokud chcete mít alespoň určitou naději na úspěch, k podání stížnosti na postup Policie ČR je třeba, abyste dokázali podrobně popsat, co se Vám stalo, včetně výčtu utržených škod, měli nějaké důkazy (např. lékařskou zprávu a jednoho nebo raději více svědků), kteří Vaše tvrzení dosvědčí. Většinou je potřeba na případu pracovat několik let než o něm rozhodnou objektivnější instance než jsou policejní vyšetřovací orgány, např. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Pro bližší informace kontaktujte naši brněnskou kancelář - brno@llp.cz.