freetekno

texts-linx-reportz »

CzechTek úklid »

27-08-2004 ::: prohlášení účastníků Czechteku o průběhu úklidu v Boněnově

Louka u Boněnova, na které proběhl hudební happening CzechTek 2004. Louka, mnoha novináři a údajnými znalci, kteří se však překvapivě nevyskytují v registru znalců Ministerstva spravedlnosti, označovaná za nenávratně zdevastovanou, kompletně rozježděnou a podobně, se opět zelená. Nešlo to ale samo …

Po násilném ukončení akce, kdy nebyla účastníkům poskytnuta možnost vzniklý nepořádek uklidit, tak jak se každoročně děje (viz například rozhovor se starostkou obce Andělka), bylo potřeba úklid odložit do doby, kdy se situace uklidní. Toto zdržení mělo opravdu tragické následky – drtivá většina odpadků se po vyklizení louky nacházela v zavázaných igelitových pytlích sloučených na několika místech. Stačilo udělat to, co po každé větší akci podobného typu – objednat odvoz a zajistit dokončení drobného úklidu. Bohužel – letos byla situace složitější.

Když se v sobotu 7.8. 2004 začala sjíždět na místo auta plná dobrovolníků, kterým nebyl osud místa lhostejný, naskytl se jim obrázek jako z hororu. Místa, kde při odjezdu stály vyrovnané řady pytlů s odpadky, se rozprostíraly ohromné hromady nepořádku, vysypaných z rozřezaných pytlů. Odhadem tři tisíce stolitrových pytlů byly rozházeny okolo, všude poletovaly papíry a kusy igelitu. Na pozemku se totiž vyskytovalo několik skupin, které ještě v sobotu obcházely hromady a „hledaly poklady“. Pokud tito lidé narazili na ještě nedotčený pytel, promptně ho rozřízli a začali ho vysypávat a prohledávat.

Po jejich vykázání z louky začal úklid. Ve špičce zde současně pracovalo na sto dobrovolníků, kteří obětovali svůj volný čas, námahu i prostředky. Za svou aktivitu byli bohužel obtěžováni desítkami policistů. Tito lidé se postarali o to, že centrální louka, kde se odehrával CzechTek 2004, je již čistě uklizená. Tito lidé věnovali do této chvíle už přes sto tisíc Kč ze svých peněz. Z těchto prostředků se financovaly tzv. „kukavozy“ lisující nasbíraný odpad, dále pracovní pomůcky jako jsou rukavice, pytle, lopaty a podobně. Tyto úklidy zatím proběhly třikrát – každý víkend jeden. O víkendu od 21. do 22. 8. proběhl finální úklid centrální louky, plánuje se úklid i těch míst, které poškodili a znečistili zasahující policisté. Lidé, kteří jako jediní pomohli zlikvidovat nepořádek, se vraceli s pocitem dobře odvedené práce do svých domovů. A pak si přečetli noviny.

Několik deníků, včetně internetových, průběžně zveřejňovaly zprávy, jak „zemědělec se zaměstnanci uklízí louku“ a neochotně přiznávaly, že ruku přiložilo i několik málo účastníků CzechTeku. Realita je ovšem taková, že pan Lúdik se na úklidu podílel jen a pouze těmito aktivitami:

• Přijel na místo „zkontrolovat situaci“, když probíhal druhý úklid. Přispěl tím, že svým terénním autem evidentně naschvál rozjezdil hromadu nasbíraných pytlů s odpadky.
• Zavolal do úklidové firmy, která pomáhala při prvním úklidu (ASP služby, spol. s r. o., www.aspsluzby.cz) a požadoval přistavení dvou kontejnerů v ceně 14 000,- Kč, přičemž zcela lživě prohlásil, že spolupracuje s dobrovolníky uklízejícími louku, že je s nimi dohodnutý a že oni jsou připraveni za tuto službu zaplatit. Nic takového s uklízejícími nediskutoval, zejména ne fakt, že by oni měli tuto jeho "objednávku" zaplatit. Placení tak zůstalo opět na dobrovolnících.
• Dal do médií informace o tom, jak moc je poškozený a jak moc uklízí, přičemž se chlubil cizím peřím.

Jsme proto přesvědčeni, že pan Lúdik není proběhlou akcí těžce postiženým ekozemědělcem, ale pouhým inkasérem tučných dotací – za povinnost jednou do roka louky pokosit inkasuje 7 milionů korun ročně, který se humbukem a lživými informacemi snaží odvést případnou pozornost od skutečností nastíněných v týdeníku Respekt - tedy zjištění, že se k bezplatnému užívání louky dostal za velice neprůhledných okolností při podezřelém konkursu a na úkor jejich skutečných majitelů.

Domníváme se, že tyto skutečnosti by měly zaznít, neboť informace dostupné v současnosti v masmédiích neodpovídají realitě.

26. 8. 2004, Účastníci úklidu v Boněnově