freetekno

texts-linx-reportz »

Prohlášení účastníků Czechteku »

05-08-2004 :::

Obracíme se tímto k veřejnosti a médiím, abychom uvedli na pravou míru některé dezinformace spojené s letošním Czechtekem a reagovali na okolnosti jeho ukončení. Náš festival je pravidelným celoevropským setkáním komunity lidí s podobnými postoji, nechceme nic víc, než možnost se takto sdružovat. Každý rok je snaha uspořádat tuto akci legálně a co nejdále od civilizace, obojí je ale v České republice bohužel krajně obtížné. Jsme rádi, že se letos podařilo naplnit alespoň druhou z techto podmínek - prostor, kde se akce odehrávala se nacházel několik kilometrů od nejbližšího osídlení a z převážné části byl obklopen lesem, který hluk účinně pohlcuje. Mobilní toalety byly zajištěny. Co se týče ekologických dopadů, dle našeho názoru a vyjádření odborníků, které máme k dispozici, týdenní zátěž podobného druhu je věc, ze které se místní ekosystém vzpamatuje velmi rychle a bez trvalých následků. Respekt k přírodě je, ač to někomu může připadat absurdní, s kulturou free parties neoddělitelně spojený již od jejích začátků. Ač vzniká v průběhu takovéto akce značné množství odpadků, vždy bylo a je pro nás samozřejmé, že se postaráme o kompletní úklid a narozdíl od komerčních festivalů jsou to sami účastníci, kdo uklízením prostoru tráví několik posledních dnů akce. Letos nám toto ale díky "novému přístupu" pana Grosse nebylo umožněno a za nepořádek, který tak po vyhnání posledních účastníků na louce zůstal, nese zodpovědnost on, nikoli my. I tak se, jen co to bude možné (tj. po uklidnění situace a odjezdu policie) na místo hodláme vrátit a dobrovolně úklid realizovat a byli bychom rádi, aby se o tom veřejnost dozvěděla. Bohužel si tím nemůžeme být příliš jisti, protože i letos se tak jako v minulosti část medií nevyhnula dezinformacím a neobjektivitě.

Domníváme se, že "nový přístup" pana Grosse je motivován spíše potřebou zalíbit se té části veřejnosti, která s naší subkulturou nesympatizuje, než zájmem o obecné blaho. Použití vodních děl, slzného plynu, zabírání aparatur a bezdůvodné zatýkání nejsou adekvátní reakcí na poklidnou akci, jejíž účastníci nemají zájem nikomu škodit.

Účastníci Czechteku